અમરેલી : સ્મૃતિ ઈરાનીએ સભા સંબોધી કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા