જેતપુર : જેતપુરમાં જમ્મુ કાશ્મીરના માજી મુખ્યમંત્રીની સભા યોજાઈ