માંગરોળ : ગૌશાળાના લાભાર્થે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરાયું