મોરબી : ખેડૂતો દ્વારા હળવદ-માળિયા હાઈવે પર ચક્કાજામ કરાયો