રાજકોટ : નવા વર્ષની શુભેચ્છા નિમિતે યોજાયો સ્નેહમિલનનો કાર્યક્રમ