સાવરકુંડલા : પ્રાઈવેટ હોસ્પિટલનો કચરો બેફામ રોડ પર ફેકાયો