સાવરકુંડલા : ભાજપના ગઢમાં રાહુલગાંધીએ જાહેરસભા સંબોધી