સાવરકુંડલા : સિંહનો આનંદ દાયક નજારો જોવા લોકોના ટોળા ઉમટ્યા