હિંમતનગર : સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં મહંત સ્વામીનું આગમન