ભરૂચમાં કેબલ સ્ટેઇડ બ્રિજના લોકાર્પણ સમયે તુટ્યો વિશ્વ રેકોર્ડ…

ભરૂચમાં કેબલ સ્ટેઇડ બ્રિજના લોકાર્પણ સમયે નર્મદા મૈયાને 3 કીમી લાંબી ચૂંદડી અર્પણ કરવામાં આવી હતી.12થી વધારે કારીગરોએ 10 દિવસની જહેમત બાદ 3 કીમી લાંબી બાંધણી પ્રકારની ચૂંદડી તૈયાર કરી છે.ઝાડેશ્વર ગામ નજીક આવેલાં ગાયત્રી માતાજીના મંદિર ખાતે 100 મીટરના અંતરે 30 બોટોને નદીમાં ઉભી રાખી નર્મદા મૈયાને ચૂંદડી અર્પણ કરવામાં આવી હતી.નર્મદે હર, મા નર્મદે તુ સર્વદેના નાદ સાથે વાતાવરણ ગુંજી ઉઠયું હતું.હાલ જામખંભાળીયા નજીક આવેલાં ઘેલડાના દગાઇ ધામ ખાતે દગાઇ માતાજીને 1.2 કીમી લાંબી ચૂંદડી અર્પણ કરવાનો વિશ્વવિક્રમ છે.ભરૂચમાં 3 કીમી લાંબી ચૂંદડી અર્પણ કરી આ રેકોર્ડ તોડવામાં આવ્યો છે.ચૂંદડી અર્પણ કરાયાં બાદ નદીમાં હજારો દીવડાઓ તરતાં મુકવામાં આવ્યાં હતાં.ચૂંદડી અરપર્ણ કરતાજ વાતાવરણ પવિત્રમય બની ગયું હતું.